Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu, na który należy uiszczać opłaty sądowe w sprawach cywilnych i karnych

NBP O/O Katowice
36 1010 1212 0062 6222 3100 0000

 Numer rachunku sum na zlecenie, na który należy wpłacać zaliczki sądowe w sprawach cywilnych 

NBP O/O Katowice
56 1010 1212 3075 7413 9800 0000

 

 Rachunki depozytowe Ministra Finansów - wadia i zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych oraz sumy depozytowe

 

BGK

PLN - 43 1130 1017 0021 1000 7290 0004
USD - 16 1130 1017 0021 1000 7290 0005
EUR - 97 1130 1017 0021 1000 7290 0002
CHF - 27 1130 1017 0021 1000 7290 0001
GBP - 70 1130 1017 0021 1000 7290 0003

Drukuj informację