Załatw sprawę przez Internet

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

Internetowy Portal Orzeczeń

 

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

Internetowy Portal Informacyjny

 

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 

e-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny ul. Boczna Lubomelskiej 13 20-076 Lublin od 1 stycznia 2010 r. prowadzi nowe cywilne postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) - unormowane w k.p.c. w rozdziale Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (art. 50528 i nast.) ustawa z dnia 9.01.2009 r. o zm. ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156).

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

 

Informacje dotyczące e-Sądu można uzyskać na stronie e-sądu: www.e-sad.gov.pl lub telefonicznie 81-5350746 lub 81-5350751.

 

Najczęściej zadawane pytania.

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna.

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego

Poradnik dla powoda

Poradnik dla pozwanego

 

Elektroniczna Księga Wieczysta

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jak również wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Załatw sprawę przez Internet

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2013-07-22
Publikacja w dniu:
2013-07-22
Opis zmiany:
aktualizacja EPU
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-10-23
Publikacja w dniu:
2012-10-23
Opis zmiany:
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wytworzył:
Opublikował:
Z.Tomaszkiewicz
Dokument z dnia:
2012-02-01
Publikacja w dniu:
2012-02-01
Opis zmiany: