Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wiadomości

Wizyta Ministra Sprawiedliwości

W poniedziałek 22 czerwca 2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach wizytę

złożył Minister Sprawiedliwości dr Borys Budka, wraz z Wiceministrem - Podsekretarzem

Stanu SSO Wojciechem Hajdukiem i Dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz

Wymiaru Sprawiedliwości - SSA Waldemarem Szmidtem.

Upadłość konsumencka - poradnik

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka - poradnik", która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Ustalenie czasu pracy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w 2015 roku

Zarządzenie nr 21/14 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w 2015 roku.

 

(...) ustalam (...)

14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto w dniu 15 sierpnia 2015 r. przypadające w dniu wolnym od pracy; 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy za święto w dniu 26 grudnia 2015 r. przypadające w dniu wolnym od pracy;

Portal Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Wobec zmian stanu prawnego dokonanych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1296) przypominamy o uruchomieniu z dniem 1 stycznia 2013 r. Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który jest dostępny pod adresem https://portal.katowice.sa.gov.pl

Udostępnianie akt

W celu usprawnienia obsługi interesantów oraz wyeliminowania braku dostępu do akt zaleca się wcześniejsze zamawianie akt w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny II Wydział Karny III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Wydział Wizytacji V Wydział Cywilny

Informacje

Sąd Apelacyjny w Katowicach
Al. W. Korfantego 117/119
40-156 Katowice

 

Punkt Obsługi Interesantów

tel. 32 2004 583
tel. 32 2004 698

Centrala

tel. 32 2004 500

Prezes

tel. 32 2004 601fax 32 2004 603

Dyrektor

tel. 32 2004 661fax 32 2004 590

Jednostka Nadrzędna